Nina Nováková

S úctou a respektem


Komu je víc dáno, ...

Komu je víc dáno, od toho se víc očekává.
KDU-ČSL není projekt PR, který narychlo hledá, kam se v poltickém spektru zařadit, aby tak zdůvodnil svou vlastní existenci.
Dokonce ani v době, kdy se hovoří o konci klasického modelu levice- pravice, KDU-ČSL nemusí být na pochybách.
Její úkoly jsou totiž jasné:
Beze strachu a bez zamlžování bránit evropské hodnoty, tedy odkaz křesťanské kultury, která s velkou prozíravostí převzala to nejlepší z antické moudrosti.
Druhým pilířem je otevřené srdce těm, kteří potřebují pomoc a zároveň vynalézavá mysl, která sociální problémy řeší prostřednictvím posílení přirozených společenských struktur.
Moje vlastní politická aktivita vede již více než rok cestou intenzivní podpory KDU-ČSL. Chtěla bych posílit Vaše vědomí, že nemusíte být nejsilnější, dokonce nemusíte vládnout, ale měli byste vést.
Vaše autorita pramení z pevného ukotvení. Společnost v naší zemi čeká na povzbuzení. Před 15 lety jsme si přáli zpátky do Evropy a Evropa nás přijala. Dnes máme úkol posílit unavenou Evropu, která uvízla v pasti bezhodnotového liberalismu, vzdává se zásady subsidiarity a ubývající elán nahrazuje direktivností.
Veďte, veďme naši zemi a Evropu směrem ke zdravému, přirozenému a pravdivému.
Tyto kvality nepodléhají ani módě, ani únavě.
Zdar a úspěch Vaší konferenci, moudrost při volbě Vašeho vedení.